سامانه نوبت دهی اینترنتی مراکز تصویربرداری سهند راه اندازی شد

  • به هنگام ثبت نام جهت ورود به سامانه اطلاعات صحیح را وارد نمایید.

  • به هنگام مراجعه به مرکز مربوطه کد سریال را همراه خود داشته باشید.

  • سامانه نوبت دهی اینترنتی فقط برای روزهای کاری سال شیف صبح و ظهر و عصر در نظر گرفته شده است.

  • امکان رزرو نوبت تا روز قبل تاریخ مد نظر امکان پذیر می باشد.

جهت ورود به سیستم رزرو اینترنتی مرکز تصویربرداری سهند بیمارستان بوعلی قزوین کلیک کنید.  photo_2016-05-11_13-44-04

جهت ورود به سیستم رزرو اینترنتی مرکز تصویربرداری هتل بیمارستان گاندی تهران کلیک کنید.