امروزه با وجود گسترش و تنوع صنایع در عصر ارتباطات، شرکت­ها به دنبال همکاری ­های متقابل و ایجاد ارزش افزوده حاصل از هم افزایی بوده تا با بهره­ گیری از مزیت­ های رقابتی یکدیگر بتوانند سهم قابل قبولی را از این بازار رقابتی کسب نمایند.

در این راستا، و با شعار ((امروزه هیچ چیز مانند دیروز نیست )) با بهره­ گیری از یکی از ارزشمند ترین  سرمایه ­های خود یعنی تجربه و همچنین با بکارگیری هم افزایی فعالیت­ های مرتبط و متفاوت زیر بنای ایجاد مجموعه­ ای تحت نام گروه کیندو بنیان نهاده شد. این گروه به عنوان یک هلدینگ توانسته است شرکت­ هایی را در گروه ­های پزشکی ، سرمایه­ گذاری و  بازرگانی در یک مجموعه کارا گرد هم آورده و با رویکردهای شایسته مدیریتی و همکاری سازمانی اقدام به توسعه و پیش­برد اهداف اجزای این مجموعه نماید.

تیم متخصص ما  می توانند یار دهنده  شما را در زمینه های مختلفی از فعالیت های این  شرکت باشند.

فعالیت های این شرکت را می توان به سه دسته اصلی به صورت زیر تقسیم کرد:

 • خدمات پزشکی
 • خدمات بازرگانی
 • خدمات مهندسی

فعالیت های شرکت کیندو در زمینه خدمات پزشکی شامل

 • خدمات پزشکی که توسط شرکت کیندو تحت عنوان مراکز فوق تخصصی تصویربرداری سهند، به عنوان اصلی ترین زیرمجموعه شرکت کیندو در شاخه های مختلف تصویربرداری پزشکی ( MRI،سی تی اسکن، سونو گرافی، رادیولوژی، ماموگرافی  و …) به پشتوانه تیم متخصص پزشکی و کادر مربوطه انجام می­گردد.
 • سهام دار هتل بیمارستان گاندی تهران در بخش تصویربرداری پزشکی و مدیریت بخش تصویربرداری.
 • سرمایه گذاری، ساخت ،تجهیز  و مدیریت مرکز تصویربرداری پزشکی فوق تخصصی سهند بوعلی در بیمارستات بوعلی سینا قزوین.
 • تجهیز و مدیریت مرکز تصویربرداری پزشکی سهند دهخدا واقع در بیمارستات خصوصی دهخدای قزوین.
 • سرمایه گذاری،تجهیز  و مدیریت مرکز جامع تصویربرداری پزشکی  مرکز آموزشی درمانی سینا در شهرستان مراغه
 • فراهم کردن تجهیزات و لوازم پزشکی و ارائه خدمات مربوط به آن ها.

فعالیت های شرکت کیندو در زمینه خدمات پزشکی شامل

 • خدمات پزشکی که توسط شرکت کیندو تحت عنوان مراکز فوق تخصصی تصویربرداری سهند، به عنوان اصلی ترین زیرمجموعه شرکت کیندو در شاخه های مختلف تصویربرداری پزشکی ( MRI،سی تی اسکن، سونو گرافی، رادیولوژی، ماموگرافی  و …) به پشتوانه تیم متخصص پزشکی و کادر مربوطه انجام می­گردد.
 • سهام دار هتل بیمارستان گاندی تهران در بخش تصویربرداری پزشکی و مدیریت بخش تصویربرداری.
 • سرمایه گذاری، ساخت ،تجهیز  و مدیریت مرکز تصویربرداری پزشکی فوق تخصصی سهند بوعلی در بیمارستات بوعلی سینا قزوین.
 • تجهیز و مدیریت مرکز تصویربرداری پزشکی سهند دهخدا واقع در بیمارستات خصوصی دهخدای قزوین.
 • سرمایه گذاری،تجهیز  و مدیریت مرکز جامع تصویربرداری پزشکی  مرکز آموزشی درمانی سینا در شهرستان مراغه
 • فراهم کردن تجهیزات و لوازم پزشکی و ارائه خدمات مربوط به آن ها.