چارت-جدید

photo_2015-12-22_16-57-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندس احمد سلام زاده - رئیس هیئت مدیره، سهام دار عمده شرکت کیندو

تلفن تماس: 09123342331   پست الکترونیک: salamzadeh@kindo.ir

 

photo_2018-03-19_17-50-50

 

پدرام نسبت محمدی- مدیرعامل و مدیر مرکزتصویریرداری سهند بیمارستان گاندی

تلفن تماس: 09124094922  یپست الکترونیک: pn@kindo.ir

Nasrin Amnae

نسرین امنعی- نائب رئیس شرکت کیندو   پست الکترونیک: amnae@kindo.ir

photo_2019-01-15_11-21-10

 

مازیار احدی- عضو هیات مدیره شرکت و مدیر کل مراکز تصویربرداری پزشکی سهند

مدیر مرکز:  تصویر برداری پزشکی سهند بیمارستان بوعلی  قزوین

تلفن تماس: 09129490841 پست الکترونیک: boali@kindo.ir

photo_2019-01-23_11-27-39

 

آنیتا سلام زاده- عضو هیات مدیره ، قائم مقام مدیر عامل و مدیرکل  بازرگانی و امور مالی شرکت کیندو

پست الکترونیک: Anita@kindo.ir

 

Mani01

مانی مهرکیا- مدیر فنی شرکت کیندو و مدیر مرکز تصویربرداری پزشکی سهند بیمارستان بوعلی سینا مراغه

تلفن تماس: 09355750697 پست الکترونیک: mehrkia@kindo.ir

Majid Chatr

 

مجید چترروز - مدیر مرکز تصویربرداری پزشکی و خدمات قلبی عروقی سهند بیمارستان دهخدا قزوین

تلفن تماس: 09126820090

مهدی حق دوست

 

مهدی حق دوست - مدیر مرکز تصویربرداری پزشکی و خدمات قلبی عروقی سهند کلینیک ویژه خواچه نصیر مراغه

تلفن تماس: 09144211644

علی مصلحتی- مدیر مالی شرکت کیندو 09124936330

09128828852