چارت جدید

photo_2015-12-22_16-57-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندس احمد سلام زاده - رئیس هیئت مدیره، سهام دار عمده شرکت کیندو

تلفن تماس: 09123342331   پست الکترونیک: salamzadeh@kindo.ir

 

photo_2018-03-19_17-50-50

 

پدرام نسبت محمدی- مدیرعامل و مدیر مرکزتصویریرداری بیمارستان گاندی

تلفن تماس: 09124094922  یپست الکترونیک: pn@kindo.ir

photo_2015-12-22_16-57-51

 

نسرین امنعی- نائب رئیس شرکت کیندو   پست الکترونیک: amnae@kindo.ir

photo_2019-01-15_11-21-10

 

مازیار احدی- مدیر مرکزکل مراکز تصویربرداری پزشکی سهند

مدیر مرکز تصویر برداری پزشکی بیمارستان بوعلی  قزوین (سهند بوعلی )

تلفن تماس: 09129490841 پست الکترونیک: boali@kindo.ir

photo_2019-01-23_11-27-39

 

آنیتا سلام زاده- قائم مقام مدیر عامل و مدیر بازرگانی شرکت کیندو

پست الکترونیک: Anita@kindo.ir

 

Mani01

مانی مهرکیا- مدیر فنی شرکت کیندو و سرپرست مراکز تصویربرداری پزشکی مراغه

تلفن تماس: 09355750697 پست الکترونیک: mehrkia@kindo.ir

Majid Chatr

 

مجید چترروز - مدیر مرکز تصویربرداری پزشکی و خدمات قلبی عروقی بیمارستان دهخدا قزوین

تلفن تماس: 09126820090

مهدی حق دوست

 

مهدی حق دوست - مدیر مرکز تصویربرداری پزشکی و خدمات قلبی عروقی کلینیک ویژه خواچه نصیر مراغه

تلفن تماس: 09144211644

علی مصلحتی- مدیر مالی شرکت کیندو 09124936330

09128828852