شرکت کیندو ازشرکت های خدماتی فعال درزمینه های بازرگانی، واردات و صادرات،  کالا از گمرکات کشوراست که وجود مدیریت و کارشناسان مجرب وبا تجربه ، این شرکت رابه یک مجموعه معتبروشناخته شده درزمینه امورگمرکی تبدیل کرده است. عمده فعالیت این شرکت در زمینه بازرگانی، واردات تجهیزات پزشکی در زمینه تصویربرداری و چشم پزشکی از کشورهای چین ، فنلاند و آلمان میباشد.