آزمایش ماموگرافی
امروزه آزمایش ماموگرافی بر روی همه زنان در یک فاصله سنی خاص انجام می ‌شود. اگر خانمی هیچ عامل خطری برای سرطان سینه نداشته باشد بایستی اولین ماموگرافی را در سن 35 سالگی انجام داده و از سن 40 الی 50 سالگی هر یك تا سه سال یك بار ماموگرافی انجام دهد و از سن 50 سال به بالا هم سالانه یك ماموگرافی توصیه می‌شود.

آزمایش چگونه انجام می‌شود؟
ماموگرام
در آزمایش ماموگرافی از هر سینه با اشعه ایکس دو عکس در دو جهت مختلف گرفته می ‌شود. سینه برای چند ثانیه میان دو صفحه فشرده می‌شود. فشرده نمودن سینه برای گرفتن عکس‌هایی واضح و دقیق ضروری است. این کار کلا چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد و توسط پرسنل مجرب در زمینه ماموگرافی انجام می‌شود. سپس یک رادیولوژیست و پزشک متخصص ماموگرافی عکس ‌ها را بررسی می ‌کند. در بعضی موارد، نیاز به عکس برداری مجدد وجود دارد. اگر رادیولوژیست به تصاویر بیشتری نیاز داشته باشد یا اگر تغییر یا وضعیتی غیرعادی در سینه مشاهده شود، شما را در جریان می‌گذارند و از شما می‌خواهند تا برای آزمایش های ماموگرام بیشتر یا تست‌های مجدد مراجعه کنید. درخواست از شما برای مراجعه مجدد، الزاما به این معنا نیست که سرطان سینه دارید. بعد از انجام آزمایش ماموگرافی، نتایج در طول دو تا سه هفته مستقیما به آدرس شما ارسال می‌شود.

مزایا و معایب آزمایش ماموگرافی
1. انجام مرتب آزمایش‌های ماموگرافی در اغلب موارد باعث می‌شوند تا سرطان سینه زود‌تر از زمانی که خود شما آن را احساس کنید، مشخص شود. سرطان سینه چنانچه به صورت زودهنگام تشخیص داده شود، به ندرت منجر به مرگ خواهد شد. تحقیقات علمی نشان می‌دهند که با انجام آزمایش ماموگرافی، مرگ و میر ناشی از سرطان سینه 30-45 درصد کاهش می‌یابد.
عکس ماموگرافی
2. هیچ یک از روش های تشخیص سرطان سینه 100 درصد دقیق نیستند و ماموگرافی نیز از این امر مستثنی نیست. ممکن است وضعیتی غیرعادی و مشکوک در تصاویر ماموگرافی مشاهده شود که پس از انجام آزمایشات مشخص شود سرطان نیست. این اتفاق تقریبا در دو مورد از هر صد مورد ماموگرامی روی می‌دهد. معمولا تنها چند تصویر ماموگرام بیشتر و یک آزمایش سونوگرافی برای انجام ارزیابی قطعی انجام می‌شود. بعضی اوقات نیاز به نمونه برداری از بافت و ندرتا نیاز به یک جراحی کوچک در سینه وجود دارد.

2. آزمایش ماموگرافی نمی‌تواند تمامی تومورهای سرطانی را تشخیص دهد و گاهی این تومور‌ها در فاصله میان یک آزمایش ماموگرام منفی و آزمایش برنامه ریزی شده بعدی به وجود می‌آیند. این امر ممکن است به این خاطر باشد که تومور از سرعت رشد بالایی برخوردار است یا اینکه علائم غیرعادی در تصاویر ماموگرام مشاهده نمی‌شود.

3. ماموگرام‌ها می‌توانند سرطان سینه را در مراحل بسیار ابتدایی شناسایی کنند. احتمال اینکه تمامی این تغییرات سرطانی منجر به سرطان «خطرناک» شوند، بسیار اندک است. استفاده از آزمایش ماموگرافی احتمال تشخیص رشد غیرعادی بافت‌ها یا سرطان را در مراحل ابتدایی افزایش می دهد که البته ممکن است هیچ‌گاه تبدیل به سرطان «خطرناک» نشود.