آدرس دفتر مرکزی:

تهران، میدان شیخ بهایی، برج صدف، طبقه 12، واحد 121 کد پستی :1993883673 – 021

تلفن: 70-88060069 – 021
فکس:88062762 – 021

پست الکترونیک:    info@kindo.ir

تلفن رئیس هیئت مدیره شرکت”مهندس سلام زاده” : 09123342331