در پی قرارداد شرکت کیندو با دانشکده محترم علوم پزشکی مراغه منوط بر ارائه حدمات ممتاز تشخیص پزشکی مشتمل بر تصویربرداری پزشکی و خدمات قلبی و عروقی با توجه به نیاز مراکز درمانی و گستردگی خدمات ارائه شده ، فعالیت شرکت کنیدو در دو مرکز مجزا به شرح ذیل تعریف شد.

مرکز تصویربرداری پزشکی بیمارستان بوعلی سینا: واقع در بیمارستان بوعلی سینا مراغه در بخش رادیولوژی می باشد که در حال حاضر خدمات تصویربرداری پزشکی شامل:

انجام انواع گرافی های ساده و تخصصی توس دستگاه رادیوگرافی فول دیجیتال (DDR) و رادیوگرافی پرتابل برای بخش های بستری

انجام  انواع خدمات سونوگرافی ساده و رنگی توسط دستگاه سونوگرافی سامسونگ WS80

و دستگاه سی تی اسکن 16 اسلایس که تا پایان سال در این مرکز نصب و راه اندازی خواهد شد.