مراجعین محترم

سیستم نوبت دهی کلینیک رادیولوژی تخصصی سهند قزوین در حال حاضر بعلت بروزرسانی خارج از دسترس است و در اسرع وقت با امکانات جدید قابل استفاده خواهد بود

در غیاب فعالیت این سیستم مراجعین سیستم اینترنتی می توانند با شماره تلفن 33363004 (028) تماس حاصل فرمایند با اعلام مشخصات نسبت به تعیین وقت قبلی اقدام کنند.

بعلت شیوع ویروس کرونا جهت رعایت حال مراجعین:

  • به همراه داشتن ماسک برای تمامی مراجعین و همراهان الزامی است.
  •  از پذیرش همراه بیش از یک نفر در محیط کلینیک معذور خواهیم بود.
  •  از پذیرش  زودتر از موعد مراجعین در سالن انتظار معذور خواهیم بود.